Welkom op de Canderel website

 

 

Privacy Policy

Privacy Policy

GLOBAAL PRIVACYBELEID WHOLE EARTH BRANDS, INC.

 Van kracht sinds 30 juni 2021

 

Whole Earth Brands, Inc. en zijn werknemers, agenten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (samen “Whole Earth Brands”, “we”, “ons” of “onze”) engageren zich om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We hebben dit privacybeleid (“Privacybeleid”) aangenomen en geïmplementeerd in het kader van ons engagement om uw persoonlijke gegevens te beschermen op al onze websites, mobiele apps en andere online eigendommen die linken naar dit Privacybeleid (de “Sites”). Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op de Sites en heeft enkel betrekking op informatie die wordt verzameld in verband met uw toegang tot en gebruik van de Sites. We moedigen u aan dit Privacybeleid te lezen als u meer wil weten over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en beschermen, en over de keuzes die u kunt maken met betrekking tot informatie die u deelt. Whole Earth Brands is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens (d.w.z. de verwerkingsverantwoordelijke) volgens dit Privacybeleid.

 

Omdat we een internationaal bedrijf zijn, houdt dit Privacybeleid rekening met diverse privacyregels en -kaders die het verzamelen, gebruiken, bijhouden, delen en ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens regelen. Onze privacypraktijken kunnen verschillen tussen de landen waar we actief zijn, om lokale praktijken en wettelijke voorschriften te weerspiegelen. Bovendien, hoewel dit Privacybeleid bedoeld is als omschrijving van het breedste scala aan activiteiten in verband met onze verwerking van persoonlijke gegevens over de hele wereld, kunnen de verwerkingsactiviteiten in sommige rechtsgebieden beperkter zijn, wegens beperkingen volgens de lokale wetgeving of omwille van de producten en diensten die worden aangeboden.

 

Meer informatie over onze praktijken en de rechten van burgers in specifieke landen wordt verstrekt onder Landspecifieke Informatie aan het einde van het Privacybeleid.

 

INSTEMMING MET HET PRIVACYBELEID

 

Door de Sites te gebruiken stemt u in met de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven en geeft u uitdrukkelijk toestemming om via de Sites alle persoonlijke gegevens te verstrekken aan Whole Earth Brands, ook via e-mail, blogpost of social media, alsook de verwerking op geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde wijze, voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld en volgens de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de Sites.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

In dit Privacybeleid gebruiken we de term “persoonlijke gegevens” om informatie te beschrijven die in verband kan worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. “Persoonlijke gegevens” kunnen onder meer bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot uw naam, postadres (met inbegrip van facturatie- en verzendingsadressen), telefoonnummer, e-mailadres, bankkaartnummer, geboortedatum, rijbewijsnummer of rijksregisternummer.

 

WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

 

We vragen u dit Privacybeleid regelmatig te lezen. We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen naar eigen goeddunken. Als we materiële wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid die ons meer rechten verlenen op het gebruik van persoonlijke gegevens die we eerder over u verzamelden, zullen we uw toestemming bekomen, waar dat wettelijk nodig is, via uw geregistreerde e-mailadres of door dat te publiceren op deze pagina.

 

De volgende onderwerpen worden hieronder behandeld (klik op een van onderstaande links om naar de rubriek te gaan):

 

 1. Informatie die we over u kunnen verzamelen
 2. Informatie die we op geautomatiseerde wijze kunnen verzamelen
 3. Hoe we de privacy van kinderen beschermen
 4. Hoe we de over u verzamelde informatie kunnen gebruiken
 5. Niet traceren
 6. Wanneer we uw informatie kunnen delen
 7. Wat we met de accountgegevens van uw social media kunnen doen
 8. Hoe we cookies kunnen gebruiken
 9. Hoe we uw informatie bewaren en beschermen
 10. Reclame van derden
 11. Bedrijfsoverdrachten en -veranderingen
 12. Locatie en overdracht van persoonlijke gegevens
 13. Links naar andere websites en third party plug-ins
 14. Bijkomende staats- en landspecifieke informatie Informatie voor inwoners van Californië

 

Informatie voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en andere niet-VS landen

 1. Hoe u contact met ons kunt opnemen

 

1. INFORMATIE DIE WE OVER U KUNNEN VERZAMELEN

 

We kunnen informatie over u verzamelen tijdens uw interacties met de Sites, met name wanneer u inlogt op de Sites, een account aanmaakt, inschrijft op onze mailinglijst, een aankoop doet, een dienst aanvraagt, om informatie verzoekt, met de klantendienst communiceert, solliciteert voor een baan of op verschillende manieren inhoud uploadt naar de Sites, waaronder uw social media account, die informatie kunnen leveren aan de Sites. De informatie die we kunnen verzamelen, kan onder meer bestaan uit, maar is niet beperkt tot:

 

 • Contactgegevens (waaronder uw naam, postadressen, e-mailadressen en telefoonnummer);
 • Aankoop- en transactiegegevens (waaronder bankkaartgegevens, facturatie- en verzendadressen, en informatie over de producten en diensten die u kocht);
 • Inloggegevens;
 • Demografische gegevens (waaronder leeftijd/geboortedatum, geslacht en land waar u zich bevindt);
 • Gegevens die u via de Sites aan ons verstrekt in verband met de kleur van uw ogen, huid, gezondheid, activiteiten en huidverzorging;
 • Pseudoniemen op social media;
 • Voorkeuren in verband met producten en diensten;
 • Informatie die u indient in verband met uw opmerkingen of vragen;
 • Foto’s en andere inhoud die u verstrekt;
 • Contactgegevens van anderen (waaronder het e-mailadres) wanneer u bepaalde functies gebruikt, zoals “Deze job versturen naar een vriend”;
 • Uw beroep, vergunningsnummer, soort vergunning, vervaldatum van de vergunning, gespecialiseerde vaardigheden en firmanaam (bekomen van schoonheidsspecialisten); en
 • Uw werkverleden, onderwijsverleden en andere informatie uit een cv dat via onze Site wordt geüpload of via een online sollicitatieformulier wordt verzonden (bekomen van sollicitanten, voor zover wettelijk toegelaten).

 

2. INFORMATIE DIE WE OP GEAUTOMATISEERDE WIJZE KUNNEN VERZAMELEN

 

We kunnen automatisch informatie verzamelen over de toestellen die u gebruikt voor interacties met de Sites, alsook informatie over hoe u interageert met de Sites. De informatie die we automatisch verzamelen kan onder meer bestaan uit, maar is niet beperkt tot:

 

 • Precieze geolocatie (met uw medeweten en toestemming);
 • Locatie (gebaseerd op het internetprotocoladres (IP-adres));
 • IP-adres en andere apparaat-ID’s;
 • Browsertype en -versie;
 • Soort besturingssysteem;
 • De taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waar uw toestel zich bevindt;
 • Informatie die u opzocht op de Sites;
 • Wanneer en hoe lang u de Sites bezocht;
 • Pagina’s die u bezocht op de Sites;
 • Tijd die u doorbracht op die pagina’s; en
 • Webpagina die u doorverwees naar onze Sites.

 

De informatie die we verzamelen, kan verband houden met om het even welke persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekte.

 

Uw precieze geolocatie. Tijdens uw interacties met de Sites kan uw toestemming worden gevraagd opdat we informatie over uw precieze geolocatie kunnen verzamelen. Als u daarmee instemt, kunnen we deze informatie gebruiken om u locatiegebaseerde of gerichte reclame en social media posts te bezorgen; om onze dichtstbijzijnde verkoop- of distributiepartners te lokaliseren; of voor analytische doeleinden. U kunt het verzamelen en gebruiken van geolocatie-informatie stopzetten door de instellingen van uw browser of mobiel toestel te wijzigen.

 

3. HOE WE DE PRIVACY VAN KINDEREN BESCHERMEN

Onze Sites zijn bestemd voor het algemeen publiek en niet gericht op kinderen jonger dan 13. Als we te weten komen dat informatie die we verzamelen, werd verstrekt door een kind jonger dan 13, zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen.

 

4. HOE WE DE OVER U VERZAMELDE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

 

We kunnen de over u verzamelde informatie gebruiken om het volgende te doen:

 

Producten, diensten en andere informatie verstrekken, waaronder reclame, die u kan interesseren

 

 • Uw transacties vergemakkelijken, met inbegrip van het verwerken en uitvoeren van aankopen, het verzenden van bestellingen en het personaliseren van de klantervaring, waar mogelijk;
 • U promotiemateriaal en andere communicatie sturen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • Uw vragen beantwoorden;
 • U e-mailwaarschuwingen sturen in verband met investeerdersrelaties, als u daarom verzoekt;
 • Met u communiceren over en uw deelname beheren aan bijzondere evenementen, wedstrijden, prijsvragen, programma’s, aanbiedingen, getrouwheidsprogramma’s, enquêtes en marktonderzoek;
 • Reclame aanbieden op basis van uw interesses;
 • U een interactieve social media-beleving bieden waarmee u verbinding kunt maken tussen uw social media-gemeenschap en de Sites;
 • Uw account aanmaken en beheren;
 • Uw sollicitatie verwerken en u op de hoogte brengen van toekomstige vacatures die u kunnen interesseren; en
 • U helpen om verdelers van onze producten te lokaliseren.

 

Onze bedrijfsactiviteiten beheren en verbeteren

 

 • De Sites exploiteren en beheren;
 • Onze activiteiten runnen, beoordelen en verbeteren, met inbegrip van het beheren, verbeteren en analyseren van onze producten, en de prestaties en werking van de Sites; nieuwe producten en diensten ontwikkelen; onze communicatie beheren; en boekhoudings-, audit- en andere interne functies uitvoeren;
 • Onze overeenkomsten doen naleven;
 • Bestuderen hoe consumenten de Sites gebruiken; en
 • Ander marktonderzoek uitvoeren, zoals trends en bedrijfsopportuniteiten bepalen op basis van de activiteiten van consumenten.

 

Voor een veilige online omgeving zorgen en de wettelijke voorschriften naleven

 

 • Opsporen van en beschermen tegen fraude, misbruik en andere onwettige activiteiten;
 • De Gebruiksvoorwaarden van de Sites, andere bedrijfsbeleidslijnen en sectornormen doen naleven; en
 • Alle toepasselijke wetten en onze rapporteringsverplichtingen nakomen.

 

Profilering. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om een persoonlijk profiel over u te ontwikkelen, bijvoorbeeld om u persoonlijker te behandelen in het kader van onze contacten met klanten.

 

Opt-outbeleid. Als u geen marketingmails meer wenst te ontvangen van ons, volg dan de “uitschrijfinstructies” in de e-mail die u van ons ontvangt. We zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke tijdspanne. We zijn niet verantwoordelijk voor het verwijderen van uw persoonlijke gegevens uit lijsten van derden, zoals een zakenpartner, aan wie eerder informatie werd verstrekt volgens dit Privacybeleid. Waar dat wettelijk vereist is, zal Whole Earth Brands redelijke stappen zetten om de toepasselijke derden op de hoogte te brengen van uw verzoek.

 

Analytica. We kunnen analyticadiensten van derden, zoals Google Analytics, gebruiken op onze Sites. De analyticaproviders kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, web server logs en webbakens om ons te helpen het gebruik van onze Sites door bezoekers te analyseren. De informatie die via deze technologieën wordt verzameld, met inbegrip van uw IP-adres, kan worden bekendgemaakt aan de analyticaproviders en andere relevante derden die de informatie gebruiken om het gebruik van de Sites te analyseren.

 

5. NIET TRACEREN

 

We traceren geen klanten in de tijd en over websites van derden heen om gerichte reclame aan te bieden. Daarom reageren we niet op Do Not Track-signalen.

 

6. WANNEER WE UW INFORMATIE KUNNEN DELEN

 

We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, en met derde dienstverleners die in onze naam diensten en functies leveren om onze interacties met u te ondersteunen, waaronder bijvoorbeeld het verwerken of verstrekken van onze producten en diensten, het verzenden van reclame over onze producten, het beheren van enquêtes of wedstrijden, het hosten van productrecensies, of om anderszins te communiceren met u.

 

Daarnaast kunnen we, zoals hoger vermeld, uw informatie delen met derde analyticabedrijven om te onderzoeken hoe onze Sites worden gebruikt en welke producten en diensten consumenten verkiezen. Deze derden gebruiken deze informatie om ons de diensten te verstrekken en de functies uit te voeren waarvoor we een overeenkomst hebben afgesloten.

 

Ook kunnen we aan derden, waaronder andere bedrijven en leden van het publiek, geaggregeerde statistische gegevens bezorgen waaruit algemene gebruikspatronen en statistieken, interacties en transacties met onze Sites blijken. Deze gegevens identificeren u niet persoonlijk of geven geen specifieke informatie over individueel gebruik.

 

We kunnen uw informatie ook delen met derden, waaronder wetshandhavingsinstanties, wanneer we van oordeel zijn dat dat wenselijk is om:

 

 • Onze Gebruiksvoorwaarden te doen naleven;
 • Onze eigendommen, diensten en wettelijke rechten te beschermen;
 • Fysieke schade aan personen of de eigendommen van anderen, financieel verlies of beveiligingsincidenten te voorkomen, of in verband met een onderzoek van vermeende of feitelijke illegale activiteiten;
 • Fraude tegen Whole Earth Brands en anderen te voorkomen;
 • Audit-, nalevings- en bestuursfuncties te ondersteunen;
 • Gevolg te geven aan dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of gelijkaardige juridische procedures van wetshandhavingsinstanties, regelgevers en rechtbanken; en
 • Alle toepasselijke wetten na te leven.

 

7. WAT WE MET DE ACCOUNTGEGEVENS VAN UW SOCIAL MEDIA KUNNEN DOEN

 

Onze Sites kunnen u toelaten om in te loggen op uw social media accounts, met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest, en deze koppelen aan onze Sites. Door gebruik te maken van deze functionaliteit geeft u ons de toestemming om alle informatie van uw social media-profiel op te vragen die u ter beschikking heeft gesteld om te worden gedeeld en deze gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de social media en dit Privacybeleid. Zie de privacy-instellingen van uw social media account om te weten welke informatie wordt gedeeld met ons en andere geconnecteerde toepassingen en om de informatie te beheren die via uw account wordt gedeeld, waaronder informatie over uw activiteiten tijdens het gebruik van de Sites.

 

Als u een social media account wil loskoppelen van de Sites, zie de instellingen van uw social media account en de provider ervan.

 

8. HOE WE COOKIES KUNNEN GEBRUIKEN

 

Wanneer u onze Sites bezoekt, kunnen we stukjes code, doorgaans “cookies” genoemd, op uw toestellen plaatsen of gelijkaardige  technologie gebruiken (zoals webbakens of lokale opslag gebaseerd op de browser). Waar dat wettelijk toegelaten is, kunnen we informatie beginnen verzamelen van zodra u de Sites bezoekt. Door de Sites te gebruiken geeft u ons de toestemming om uw informatie te verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. We kunnen cookies gebruiken om uw bezoeken aan de Sites te personaliseren, gebruikspatronen op de Sites te traceren of online activiteiten te analyseren.

 

Uw internetbrowser of mobiel toestel kan u toelaten om het verzenden van bepaalde informatie te blokkeren. U kunt bijvoorbeeld uw browser zo configureren dat hij u verwittigt wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt, bepaalde cookies beperken of uitschakelen, of cookies helemaal blokkeren. U kunt ook bepaalde cookies, zogenaamde flash cookies, beperken door naar het Adobe Flash Website Storage Settings Panel en Global Storage Settings Panel te gaan. U kunt ervoor kiezen om deze opties uit te schakelen, maar dat kan u beletten om veel van de essentiële functies op de Sites te gebruiken.

 

9. HOE WE UW INFORMATIE BEWAREN EN BESCHERMEN

 

We hebben een informatiebeveiligingsprogramma geïmplementeerd dat administratieve, technische en fysieke controles omvat die ontworpen zijn om redelijkerwijze alle informatie te beschermen die u individueel kan identificeren.

U kunt zich uitschrijven van e-mail-, sms- of andere berichten via uw accountinstellingen of door de instructies uit het bericht te volgen. U kunt ons ook vragen om uw informatie te updaten door contact met ons op te nemen op privacypolicy@merisant.com. Tenzij u ons anderszins opdraagt, behouden we het recht voor om uw persoonlijke informatie te bewaren voor zover maximaal toegelaten door de wet.

 

10. DERDEN

 

Derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot adverteerders, website-hostingbedrijven en digitale marketeers, kunnen informatie verzamelen over uw activiteiten in de tijd en over verschillende websites heen wanneer u de Sites gebruikt. Deze derden kunnen ons ook gegevensverzameling, rapportering, meting van reclamereacties en analytische informatie verstrekken,

 

alsook helpen met het aanbieden van relevante marketingberichten en reclame. Deze derden kunnen hun eigen cookies bekijken, bewerken of instellen. Het gebruik van deze technologieën door deze derden is onderworpen aan hun eigen privacybeleidslijnen en valt niet onder dit Privacybeleid. Veel derden, en sommige webbrowsers en mobiele toestellen, laten u toe om af te zien van gegevensverzameling door derden.

 

Onze Sites kunnen gebruik maken van Google Analytics voor reclamedoeleinden om analyses te verzamelen over hoe u onze Sites gebruikt. We kunnen de cookie van Google Analytics en de reclamecookies van Google samen gebruiken om gegevens te verzamelen voor reclamedoeleinden. U kunt afzien van Google Analytics via de reclame-instellingen van Google, of door de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on te gebruiken. U kunt ook afzien van het traceren en ontvangen van gerichte reclame op uw mobiele toestel door sommige mobiele reclamebedrijven en andere gelijkaardige entiteiten door de App Choices app te downloaden op www.aboutads.info/appchoices.

 

11. BEDRIJFSOVERDRACHTEN EN -VERANDERINGEN

 

We behouden ons het recht voor om alle informatie in verband met de Sites, waaronder persoonlijke gegevens, bekend te maken en over te dragen:

 • Aan een volgende eigenaar, mede-eigenaar of exploitant van een of meer van de Sites; of
 • In verband met een bedrijfsfusie, consolidatie of herstructurering; de verkoop van nagenoeg al onze aandelen en activa; of een andere bedrijfswijziging, met inbegrip van maar niet beperkt tot in de loop van een due diligence-procedure.

 

12. LOCATIE EN OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Whole Earth Brands is een internationaal bedrijf en kan informatie verzamelen en verwerken in landen over de hele wereld. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen uw persoonlijke gegevens zich dus bevinden en worden verwerkt in een land waar Whole Earth Brands zaken doet, anders dan uw land van verblijf of het land van waaruit u persoonlijke gegevens verstrekte aan Whole Earth Brands. In deze andere landen gelden misschien niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als in het land waar u verblijft.

 

Bovendien kunnen we de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen via de Sites, overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en dienstverleners in andere landen, zoals de Verenigde Staten, voor de bovenvermelde doeleinden. Wanneer we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een ander land, doen we dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Wanneer we persoonlijke gegevens overdragen vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) of Zwitserland naar landen buiten de EER en het VK, vertrouwen we op goedgekeurde mechanismen voor de overdracht van gegevens, zoals contractuele standaardclausules, die kunnen worden opgevraagd door contact met ons op te nemen op privacypolicy@merisant.com. Door ons uw informatie te verstrekken via de Sites, stemt u in met deze verzameling, verwerking en overdracht van uw persoonlijke gegevens.

 

13. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN THIRD PARTY PLUG-INS

 

Onze Sites kunnen links naar andere websites bevatten voor uw gemak en informatie. Deze websites kunnen worden geëxploiteerd door bedrijven die geen banden hebben met ons. We raden u sterk aan om de privacybeleidslijnen of -verklaringen te lezen van gelinkte websites die u bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die geen banden hebben met ons, het gebruik van die websites of de privacypraktijken van die websites.

 

De aanbieders van third party plug-ins, zoals social media tools, op onze Sites kunnen geautomatiseerde middelen gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Sites en uw interacties met deze functies. Deze informatie valt onder de privacybeleidslijnen van de aanbieders van third party plug-ins. Voor zover toegelaten door de wet, zijn we niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze aanbieders van third party plug-ins.

 

14. BIJKOMENDE STAATS- EN LANDSPECIFIEKE INFORMATIE

De volgende bijkomende informatie is van toepassing op inwoners van bepaalde rechtsgebieden: Informatie voor inwoners van Californië

Als u een inwoner van Californië bent, laat California Civil Code Section 1798.83 u toe om af te zien van de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens door Whole Earth Brands aan derden voor de direct marketing-doeleinden van die derden. Om af te zien van dergelijke bekendmakingen, gelieve een e-mail te sturen naar privacypolicy@merisant.com of ons te schrijven op:

 

 

Whole Earth Brands, Inc.

Legal Department

125 S. Wacker Dr., Suite 3150

Chicago, IL 60606 U.S.A.

Als u een inwoner van Californië bent die jonger dan 18 is, en een geregistreerde gebruiker van een Site waarop dit Privacybeleid wordt gepost, laat California Business & Professions Code Section 22851 u toe om de verwijdering te verzoeken en bekomen van inhoud of informatie die u publiekelijk heeft gepost. Om dergelijk verzoek te maken, gelieve een e-mail met een gedetailleerde beschrijving van de specifieke inhoud of informatie te sturen naar privacypolicy@merisant.com. Hou er wel rekening mee dat dergelijk verzoek niet de volledige of uitgebreide verwijdering van de inhoud of informatie garandeert die u heeft gepost en dat er omstandigheden kunnen zijn waarin de verwijdering niet bij wet is vereist of toegelaten, zelfs wanneer daarom wordt verzocht.

 

Informatie voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en andere niet-VS landen

 

Whole Earth Brands verwerkt persoonlijke gegevens voor de hoger vermelde doeleinden. In sommige situaties kan de verzameling van persoonlijke gegevens vereist zijn voor het exploiteren van onze Sites of om u bepaalde producten of diensten te verstrekken. Als we de informatie op andere manieren gebruiken, zullen we u dat uitdrukkelijk laten weten op het moment van verzamelen.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van uw informatie

 

We verwerken persoonlijke gegevens wanneer we daarvoor een rechtsgrond hebben. De rechtsgrond waarop we ons zullen baseren, in vrijwel alle situaties, zal een van de volgende zijn:

 

 • U heeft ingestemd met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • De verwerking is nodig om een contract met u uit te voeren of om een verzoek van u in te willigen;
 • De verwerking is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen die van toepassing is op Whole Earth Brands; of
 • De verwerking is nodig voor doeleinden die in het legitieme belang van Whole Earth Brands zijn als internationaal natuurvoedingsbedrijf om bijvoorbeeld onze activiteiten te beschermen en onze klanten beter te begrijpen.

 

Als we van plan zijn om verzamelde persoonlijke gegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, zullen we u informatie verstrekken over dit secundaire doel en alle bijkomende informatie die nodig is voor een billijke en transparante verwerking, alvorens die verdere verwerking uit te voeren.

 

Cookiebeleid

 

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe en waarom ze kunnen worden opgeslagen op en opgevraagd uit uw toestel wanneer u onze Sites gebruikt of bezoekt. Dit Cookiebeleid moet samen met de rest van dit Privacybeleid en onze toepasselijke Gebruiksvoorwaarden worden gelezen.

 

Door in te stemmen met het gebruik van cookies gaat u ermee akkoord dat we cookies kunnen opslaan en opvragen zoals beschreven in dit Cookiebeleid.

 

Wat zijn cookies?

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat kan worden opgeslagen op en opgevraagd uit uw toestel wanneer u een van onze Sites bezoekt, voor zover u daarmee instemt. Zo kunnen onze Sites uw toestel onderscheiden van die van andere gebruikers van de Sites. Meer informatie is te vinden op www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu.

 

Hoe gebruiken onze Sites cookies?

 

We kunnen cookies gebruiken om u en uw interesses te identificeren en om uw gebruik van onze Sites te traceren. Ook kunnen we cookies gebruiken om de toegang tot bepaalde inhoud van onze Sites te controleren, om de Sites te beschermen en om uw eventuele verzoeken te verwerken.

Om onze Sites te beheren en voor onderzoeksdoeleinden kunnen we overeenkomsten afsluiten met derde dienstverleners voor het traceren en analyseren van statistische informatie over het gebruik van onze Sites en het verkeersvolume daarop. Deze derde dienstverleners kunnen permanente cookies gebruiken om ons te helpen de gebruikerservaring te verbeteren, de inhoud van onze Sites te beheren en het gedrag van gebruikers te traceren.

We kunnen ook overeenkomsten afsluiten met derde dienstverleners om e-mails te verzenden naar gebruikers die ons hun contactgegevens hebben bezorgd. Om de doeltreffendheid van onze e-mailcommunicatie te helpen meten en verbeteren  kunnen de derde dienstverleners cookies plaatsen op de toestellen van gebruikers. Alle gegevens die deze derde dienstverleners verzamelen in naam van Whole Earth Brands, zullen uitsluitend worden gebruikt door of in naam van ons en zullen enkel worden gedeeld in een geanonimiseerde, geaggregeerde vorm.

 

We kunnen de volgende soorten cookies gebruiken voor de vermelde doeleinden:

 

 

Soort cookie

Doel

 

 

Strikt noodzakelijke/technische

Deze cookies zijn nodig om onze Sites te kunnen exploiteren, zodat u de Sites kunt bezoeken zoals verzocht. Deze cookies laten ons bijvoorbeeld toe om te bevestigen dat u een account heeft aangemaakt en op die account bent ingelogd om inhoud van de Site te bekijken. Ze omvatten

 

ook cookies waarmee we uw vorige handelingen binnen dezelfde surfsessie kunnen herinneren en onze Sites kunnen beveiligen.

 

 

 

    Analytische/prestatie

Deze cookies worden door ons of onze zakenpartners gebruikt om te analyseren hoe onze Sites worden gebruikt en hoe ze presteren. Deze cookies traceren bijvoorbeeld welke pagina’s het vaakst worden bezocht en vanwaar onze bezoekers komen. Als u zich inschrijft op een nieuwsbrief of anderszins registreert op onze Sites, kunnen deze cookies met u worden gecorreleerd.

 

 

 

Functionaliteit

Dankzij deze cookies kunnen we onze Sites exploiteren volgens de keuzes die u maakt. Deze cookies laten ons toe om u te “herinneren” tussen bezoeken. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw gebruikersnaam herkennen en herinneren hoe u onze Sites personaliseerde door bijvoorbeeld de tekstgrootte, talen, lettertypes en andere delen van de Sites aan te passen die kunnen worden gewijzigd, en u dezelfde personalisering aanbieden bij toekomstige bezoeken aan de Sites.

 

 

 

Profilering, gerichtheid en/of reclame

We kunnen cookies gebruiken om gegevens te verzamelen over uw online activiteiten en uw interesses te identificeren, zodat we reclame kunnen aanbieden die het meest relevant is voor u. U kunt afzien van reclame op basis van uw interesses, zoals beschreven onder Uw rechten.

 

 

 

 

Reclame van derden

We kunnen onze zakenpartners toelaten om cookies op onze Sites te gebruiken voor de bovenvermelde doeleinden, waaronder het verzamelen van informatie over uw online activiteiten in de tijd en over verschillende websites heen. De zakenpartners die deze cookies genereren, hanteren hun eigen privacybeleidslijnen en kunnen hun cookies gebruiken om u gerichte reclame aan te bieden op andere websites, op basis van uw bezoek aan onze Sites.

 

         

 

Hoe weiger ik of trek ik mijn toestemming in voor het gebruik van cookies?

 

Als u niet wil dat cookies op uw toestel worden geplaatst, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om alle of sommige cookies te weigeren en u te waarschuwen wanneer er een cookie op uw toestel wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de rubrieken ‘help’, ‘opties’ of ‘bewerken’ van uw browser of bezoek www.allaboutcookies.org. Let wel: als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden geblokkeerd (met inbegrip van strikt noodzakelijke cookies), is het mogelijk dat sommige of alle functies van onze Sites niet kunnen worden gebruikt.

 

Als u eerder opgeslagen cookies wil verwijderen, kan u ze altijd manueel wissen. Dit zal echter niet voorkomen dat onze Sites in de toekomst cookies plaatsen op uw toestel, tenzij u uw browserinstellingen aanpast zoals hierboven vermeld.

 

Voor meer informatie over de ontwikkeling van gebruikersprofielen en het gebruik van gerichte/reclamecookies verwijzen we naar www.youronlinechoices.eu als u zich bevindt in de Europese Unie.

 

Uw keuze om informatie te verstrekken

 

U kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens te verstrekken aan Whole Earth Brands door onder andere af te zien van aankopen, het gebruik van onze diensten, sollicitaties en informatieaanvragen. U kunt ook afzien van het rechtstreeks bezorgen van informatie aan ons. Als u echter geen persoonlijke gegevens verstrekt wanneer daarom wordt verzocht, kunnen we u misschien niet ons volledige assortiment producten en diensten aanbieden, of informatie over onze producten, diensten, promoties en andere opportuniteiten.

 

We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens op te slaan voor zover maximaal toegelaten door de toepasselijke wetgeving.

 

Uw rechten

 

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U kunt deze uitoefenen in bepaalde omstandigheden. Het gaat om de volgende rechten:

 

 • U kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Als we uw gegevens bewaren op basis van uw toestemming of om een overeenkomst met u te kunnen afsluiten, kunt u ons ook vragen om een kopie van uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
 • Als uw gegevens foutief zijn, kunt u ons vragen om onnauwkeurige gegevens te corrigeren, wijzigen of wissen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden waarin we uw gegevens verwerken in ons legitieme belang.

 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zullen we uw verzoek zo spoedig mogelijk inwilligen en in ieder geval binnen maximaal 1 maand na de ontvangst van een geldig verzoek. Als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is, kunnen we deze periode verlengen tot 2 maanden. Elk verzoek om deze rechten uit te oefenen zal worden beoordeeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en er kunnen omstandigheden zijn waarin we niet wettelijk verplicht zijn om uw verzoek in te willigen. We kunnen bijvoorbeeld verzoeken weigeren die naar ons oordeel onredelijk repetitief zijn of die de privacy van anderen in gevaar kunnen brengen. Verzoeken tot toegang en rechtzetting kunnen gratis worden gedaan, tenzij ze repetitief, buitensporig of ongegrond zijn. In dat geval kunnen we u de administratieve kosten van de afhandeling van uw verzoek aanrekenen.

 

Sommige van deze rechten kunnen online worden uitgeoefend via uw account. U kunt bijvoorbeeld bepaalde informatie met betrekking tot uw gebruik van onze Sites raadplegen, wijzigen en wissen, en zich uitschrijven van e-mail-, sms- of andere berichten. Als uw verzoek niet mogelijk is via uw online account, gelieve contact met ons op te nemen op privacypolicy@merisant.com.

 

Recht om af te zien van marketing of om toestemming in te trekken

 

Bovendien kunt u ons te allen tijde laten weten dat u geen marketingcommunicatie wenst te ontvangen via e-mail, door te klikken op de link “uitschrijven” in de marketingmails die u van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen op de hieronder vermelde manier. Naar de toekomst toe zullen we uw voorkeuren dan aanpassen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

In bepaalde omstandigheden betekent het intrekken van uw toestemming voor het gebruik of de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens door Whole Earth Brands dat u niet meer kunt genieten van bepaalde producten en diensten van Whole Earth Brands.

 

Klachten

 

Als u ontevreden bent of zich zorgen maakt over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens hebben behandeld, kunt u contact met ons opnemen (zie “Hoe u contact met ons kunt opnemen”) zodat we het probleem kunnen trachten op te lossen. We moedigen u aan om eerst contact met ons op te nemen; u heeft echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit.

 

15. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

 

Gelieve contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacypraktijken of dit Privacybeleid. U kunt ons bereiken via e-mail op privacypolicy@merisant.com. U kunt ons ook schrijven op:

 

Whole Earth Brands, Inc.

Legal Department

125 S. Wacker Dr., Suite 3150

Chicago, IL 60606 U.S.A.

 

of

 

Pietercil Delby’s nv

Vitseroelstraat 74

1740 Ternat

België